Cơ sở: Số 2 – Dãy I – KTT Nhà máy in – Lưu Phái – Ngũ Hiệp – Thanh Trì

Số 2 – Dãy I – KTT Nhà máy in – Lưu Phái – Ngũ Hiệp – Thanh Trì

Hotline: 0904 294 246 (Cô Dương) img_0208

Số 2 – Dãy I – Khu Tập Thể Nhà máy in – Lưu Phái – Ngũ Hiệp – Thanh Trì