Giáo Áo Bộ Môn Sáo Trúc – Giảng Viên Nguyễn Xuân Chung

Rate this post

GIÁO ÁN BỘ MÔN SÁO TRÚC

Người soạn: Gv. Nguyễn Xuân Chung

Số tiết Nội dung
Buổi 1
  • Giới thiệu về bộ môn sáo trúc
  • Cấu tạo về cây sáo
  • Thế tay, tư thế và cách đặt môi thổi kêu
Buổi 2, 3
  • Cách lấy hơi, xông hơi, cách thổi kêu các nốt trên sáo
Buổi 4, 5
  • Các bài tập gam, các ngón bàn tay phải, trái, kết hợp
Buổi 6, 7
  • Cách đánh lưỡi đơn, kép trong sáo trúc
  • Bài tập đánh lưỡi đơn
Buổi 8, 9
  • Các kỹ thuật trong sáo trúc: vuốt ngón, láy ngón, ti ngón, lướt ngón
  • Bài tập kỹ thuật
Buổi 10, 11, 12
  • Học một số bài dân ca hoặc ca khúc tự chọn