Giáo Án Bộ Môn Organ – Giảng Viên Trần Trung Hiếu

5/5 - (1 bình chọn)

GIÁO ÁN BỘ MÔN ORGAN

Người soạn: Gv. Trần Trung Hiếu

Số tiết

Nội dung

Buổi 1
 • Giới thiệu đàn organ
 • Xác định nốt trên đàn phím organ or piano
 • Làm quen với phím đàn, cách đặt tay lên đàn
 • Thuộc tên 7 nốt nhạc cơ bản, hình nốt
Buổi  2
 • Học về trường độ nốt nhạc
 • Luyện ngoán gam c-due (đô trưởng)
 • Luyện tập thị tấu đơn giản
 • Tập tác phẩm đơn giản với tay phải
Buổi 3
 • Hợp âm, kiểu bấm Finger, Singer ( bấm kép, bấm tắt)
 • Hợp âm c-due – G7 (đô trưởng, son bảy)
 • Luyện tập tác phẩm “con kênh xanh xanh”
Buổi 4
 • Bấm hợp âm cơ bản
 • Các hợp âm giọng c-due (đô trưởng)
 • Luyện tập tác phẩm “Khúc nhạc mùa xuân”
Buổi 5
 • Học nhịp 4:4, 2:4
 • Tập độc tiết tấu
 • Tác phẩm luyện tập “ vào rừng hoa”
Buổi 6
 • Học nhịp 3:4, 6:8
 • Tập đọc tiết tấu
 • Khái niệm, dấu lặng đen, lặng trắng, lặng tròn
 • Luyện tập bấm các hợp âm đã học
Buổi 7
 • Luyện tập bài mới “ merey christmas”
 • Luyện tập nhịp 2:4, 6:8
Buổi 8
 • Luyện gam Son trưởng
 • Luyện ngon gam G-due
 • Một số hợp âm thường dùng G-due
Buổi 9
 • Bài mới: Luyện tập một số tác phẩm mới
 • Học đảo phách và dấu chấm dôi
Buổi 10
 • Kiểm tra bài cũ
 • Luyện gam La trưởng
 • Bài giọng La trưởng, thực hành phá bản nhạc có nhiều dấu hóa
Buổi 11
 • Ôn lại các bài đã học, xử lý sắc thái bài, phá tác phẩm
 • Một số kỹ thuật bấm hợp âm sử dụng âm chung
Buổi 12
 • Tổng kết khóa 1
 • Đánh giá chất lượng, bổ sung những gì thiếu sót
 • Chọn tác phẩm đánh tốt nhất, có kỹ thuật tốt quay video