Giáo Án Bộ Môn Ukulele – Giảng Viên Đào Xuân Quang

Rate this post

GIÁO ÁN BỘ MÔN UKULELE

Người soạn: Gv. Đào Xuân Quang

Buổi                       Nội dung
1
 • Giới thiệu chung về cây đàn ukulele (lịch sử, quá trình phát triển)
 • Giới thiệu về ukulele đệm hát và khóa học.
 • Hướng dẫn tư thế cơ bản.
 • Kĩ thuật tay phải
2
 • Kĩ thuật tay trái
 • Hướng dẫn lên dây đàn
 • Giới thiệu hợp âm cơ bản
3
 • Nhạc lí cơ bản
 • Giới thiệu các điệu đệm cơ bản
4
 • Học đệm nhịp 2/4, 4/4
 • Thực hành với nội dung yêu cầu của gv
5
 • Chuyển hợp âm theo nhịp đã học
6
 • Giới thiệu 1 số bài hát ứng dụng điệu 2/4, 4/4
 • Thực hành đệm hát vào bài hát điệu 2/4, 4/4 theo sự chỉ dẫn của giáo viên
7
 • Luyện bài cũ (phần đệm + phần hát), và hoàn thiện theo yêu cầu của gv
8
 • Học đệm nhịp 3/4, 6/8
 • Giới thiệu các bài hát điệu 3/4, 6/8
 • Thực hành đệm hát bài hát  điệu 3/4, 6/8 theo sự chỉ dẫn của giáo viên
9
 • Luyện bài (phần đệm + phần hát)
11
 • Xây dựng 1 bài đệm hát hoàn chỉnh theo hướng dẫn của
 • Chỉnh sửa kĩ thuật và hoàn thiện bài.
12
 • Hoàn thiện bài và biểu diễn 1 bài hoàn chỉnh(Ví dụ : Jingle bell, happy birthday, một nhà v.v )
 • Tổng kết và hướng dẫn hs tập theo lộ trình, hướng phát triển tùy theo năng lực, sở thích của học sinh..
 • Giới thiệu các khóa nâng cao tiếp theo.

 

Yêu cầu đối với học sinh :

 • Nghiêm túc trong học tập
 • Mỗi ngày dành ít nhất 1h tập luyện theo sự chỉ dẫn của GV
 • Hoàn thiện bài theo yêu cầu của GV