Category: Nghệ thuật

Dạy cảm thụ âm nhạc

Dạy cảm thụ âm nhạc cho trẻ      Âm nhạc không chỉ giúp trẻ phát triển trí thông minh, khích lệ tư duy sáng tạo, tăng khả năng cảm nhận tinh tế những nét đẹp …