Giáo Án Bộ Môn Thanh Nhạc – Giảng Viên Phạm Thị Xuân Thủy

2/5 - (1 bình chọn)

GIÁO ÁN MÔN THANH NHẠC

( Dành Cho 1 khóa học 12 buổi )

Giảng viên biên soạn: Phạm Thị Xuân Thủy

TIẾT NỘI DUNG
1
 • Tập hơi thở, tập khẩu hình.
 • Luyện thanh mẫu 3 âm liền bậc đi lên, đi xuống.
 • Phân dòng giọng hát
 • Giao bài
2
 • Kiểm tra hơi thở, khẩu hình.
 • Luyện thanh mẫu 3 âm liền bậc  kết hợp hơi thở thanh nhạc
 • Dựng bài
3
 • Kiểm tra hơi thở, khẩu hình
 • Luyện thanh mẫu 3 âm liền bậc
 • Luyện thanh mẫu 3 âm cách nhau quãng 3
 • Dựng bài
4
 • Kiểm tra hơi thở, khẩu hình
 • Luyện thanh mẫu 3 âm liền bậc
 • Luyện thanh mẫu 3 âm cách nhau quãng 3
 • Dựng bài
5
 • Kiểm tra hơi thở, khẩu hình
 • Luyện thanh các mẫu đã học
 • Luyện thanh mẫu 5 âm liền bậc, 4 âm trong quãng tám
 • Dựng bài
6
 • Kiểm tra hơi thở, khẩu hình
 • Luyện thanh các mẫu đã học
 • Luyện thanh staccato
 • Dựng bài
7
 • Kiểm tra hơi thở, khẩu hình
 • Luyện thanh các mẫu đã học
 • Luyện thanh nâng cao trường hơi, chạy nốt
 • Dựng bài
8
 • Kiểm tra hơi thở, khẩu hình
 • Luyện thanh các mẫu đã học
 • Luyện thanh nâng cao trường hơi, chạy nốt
 • Dựng bài
9
 • Kiểm tra hơi thở, khẩu hình
 • Luyện thanh các mẫu đã học
 • Luyện thanh nâng cao trường hơi, chạy nốt
 • Dựng bài
10
 • Kiểm tra hơi thở, khẩu hình
 • Luyện thanh các mẫu đã học
 • Luyện thanh nâng cao trường hơi, chạy nốt
 • Dựng bài
11
 • Kiểm tra hơi thở, khẩu hình
 • Luyện thanh các mẫu đã học
 • Luyện thanh nâng cao trường hơi, chạy nốt
 • Dựng bài
12
 • Kiểm tra hơi thở, khẩu hình
 • Luyện thanh các mẫu đã học
 • Luyện thanh nâng cao trường hơi, chạy nốt
 • Dựng bài