Giáo Án Bộ Môn Guitar Đệm Hát – Giảng Viên Đào Xuân Quang

Rate this post

GIÁO ÁN BỘ MÔN GUITAR ĐỆM

Người soạn: Gv. Đào Xuân Quang

KHÓA 1: GUITAR ĐỆM HÁT (CƠ BẢN)

Buổi                       Nội dung
1
 • Giới thiệu chung về cây đàn guitar (lịch sử, quá trình phát triển)
 • Giới thiệu về guitar đệm hát và khóa học.
 • Hướng dẫn tư thế cơ bản
 • Kĩ thuật tay phải
2
 • Tiếp tục kĩ thuật tay phải
 • Kĩ thuật tay trái
 • Hướng dẫn lên dây đàn
3
 • Luyện chạy ngón
 • Nhạc lí cơ bản
 • Giới thiệu các điệu đệm cơ bản
4
 • Học đệm nhịp 2/4, 4/4
 • Giới thiệu hợp âm cơ bản
 • Thực hành với nội dung yêu cầu của giáo viên
5
 • Giới thiệu 1 số bài hát ứng dụng điệu 2/4, 4/4
 • Thực hành đệm hát vào bài hát điệu 2/4, 4/4 theo sự chỉ dẫn của giáo viên
6
 • Luyện bài cũ và hoàn thiện theo yêu cầu của gv
7
 • Học đệm nhịp 3/4, 6/8
 • Giới thiệu các bài hát điệu 3/4, 6/8
 • Thực hành đệm hát bài hát  điệu 3/4, 6/8 theo sự chỉ dẫn của giáo viên
8
 • Luyện bài cũ và hoàn thiện theo yêu cầu của gv
9
 • Học kĩ thuật strumming (quạt chả)
 • Thực hành theo yêu cầu của gv
10
 • Vận dụng kĩ thuật strumming vào 1 số bài hát
 • Luyện bài
11
 • Xây dựng 1 bài đệm hát hoàn chỉnh theo hướng dẫn của GV
 • Chỉnh sửa kĩ thuật và hoàn thiện bài.
12
 • Hoàn thiện bài và biểu diễn 1 bài hoàn chỉnh (Ví dụ : Jingle bell, happy birthday, tuổi hồng thơ ngây, một nhà v.v )
 • Tổng kết và hướng dẫn hs tập theo lộ trình, hướng phát triển tùy theo năng lực, sở thích của học sinh..
 • Giới thiệu các khóa nâng cao tiếp theo.

 

Yêu cầu đối với học sinh :

 • Nghiêm túc trong học tập
 • Mỗi ngày dành ít nhất 1h tập luyện theo sự chỉ dẫn của GV
 • Hoàn thiện bài theo yêu cầu của GV

KHÓA 2 : GUITAR ĐỆM HÁT (NÂNG CAO)

Buổi                       Nội dung
1
 • Giới thiệu khóa học ( nội dung, phương hướng, mục đích sau khóa học)
 • Học kĩ thuật tay phải nâng cao
2
 • Tiếp tục kĩ thuật tay phải nâng cao(Tỉa, quạt chả)
 • Áp dụng vào bài hát
3
 • Học quạt chả nâng cao
 • Áp dụng vào bài hát
4
 • Học kĩ thuật Palmmuting
 • Áp dụng vào đệm hát bài hát theo yêu cầu và sở thích của học sinh
5
 • Hướng dẫn sử dụng PICK
 • Học tỉa PICK
6
 • Luyện đệm hát
 • Áp dụng các kĩ thuật đã học vào bài
7
 • Luyện kĩ thuật bịt dây tay trái
 • Áp dụng đệm hát bài hát ưa thích theo hướng dẫn Gv
8
 • Kiểm tra giữa khóa (Đệm và hát 1 bài ưa thích 1 cách hoàn chỉnh)
 • Chỉnh sửa, giải đáp thắc mắc về kĩ thuật
 • Giới thiệu Âm giai
9
 • Cấu tạo hợp âm
 • Quãng trưởng, thứ
10
 • Bắt tone bài hát
 • Thực hành bắt tone bài hát bất kì.
11
 • Đặt hợp âm cho bài hát
12
 • Hoàn thiện bài và biểu diễn
 • Tổng kết khóa học, giới thiệu các khóa nâng cao

 

Yêu cầu đối với học sinh :

 • Nghiêm túc trong học tập
 • Mỗi ngày dành ít nhất 1h tập luyện theo sự chỉ dẫn của GV
 • Hoàn thiện bài theo yêu cầu của GV