Giáo Án Bộ Môn Violin – Giảng Viên Hồ Thảo Nguyên

Giáo Án Bộ Môn Violin – Giảng Viên Hồ Thảo Nguyên
Đánh giá bài viết!

Giáo trình bộ môn đàn Violin tại Trung Tâm Nghệ Thuật Adam

Giáo trình gồm 12 buổi

 

Số tiết Nội dung học
Buổi 1

-Làm quen với học sinh ( biết được mong muốn học tập của học sinh sau khi học xong khoá học)

-Kiểm tra về sự hiểu biết của học sinh về nhạc

– Giới thiệu sơ qua về quá trình học trong 12buổi

-Giới thiệu về các bộ phận của đàn violin

-dạy học sinh về nhạc lí cơ bản

Buổi 2

-Kiểm tra học sinh về nhạc lí cơ bản của buổi trước

-Hướng dẫn học sinh đọc 1 bản nhạc cơ bản

-dạy học sinh cách cầm đàn và đánh dây buông

Buổi 3

-Kiểm tra bài cũ của hoc sinh bằng cách đọc 1 bản nhạc cơ bản

-Kiểm tra việc tập dây buông ở nhà và chỉnh lôic cầm đàn

-Cho học sinh tập dây buông kết hợp với đập nhịp

Buổi 4

-Kiểm tra bài cũ tập dây buông kết hợp đập nhịp

– Tiếp tục chỉnh sửa các lỗi về cách cầm đàn và nhịp của học sinh

-Giới thiệu cho học sinh về các kiểu tập dây buông và bắt đầu thực hành

Buổi 5

-Kiểm tra bài cũ đã học từ buổi trước

-Cho học sinh áp dụng vào đánh dây buông theo bài trong sách của trung tâm

-Giao bài trong sách cho học sinh

Buổi 6

-Kiểm tra bài cũ

-dạy học sinh tập bấm từng ngón một theo gam và tập nghe cao độ

Buổi 7

-Kiểm tra việc tập bấm ngón của học sinh

-Sửa các lỗi sai cho học sinh và tiếp tục tập các nốt

Buổi 8

-Tập đánh gam dài acrce có đập nhịp

-Tạp đánh gam ngắn acrce đập nhịp

Buổi 9

-Kiểm tra bài cũ

-Cho học sinh đọc bản nhạc cơ bản có giai điệu ( Bài ABC)

-Cho học sinh đánh bài ABC (Tập đánh đúng cao độ trước rồi đến trường độ)

Buổi 10

-Kiểm tra bài ABC và sửa lỗi sai của học sinh

-Cho học sinh đánh nhuần nhuyễn bài ABC

-Giao cho học sinh 1 bản nhạc mới (bài chúc mừng sinh nhật) để về tập trước

Buổi 11

-Kiểm tra việc tập bài mới của học sinh

-Dạy và sửa cách đánh bài mới(chúc mừng sinh nhật)

Buổi 12

-Tập cho học sinh đánh nhuần nhuyễn bài mới

-Từ đó áp dụng để tập cách bài sau(học sinh có thể tự nhìn vào bản nhạc để đánh )

 

*Tổng kết lại 12 buổi học; học sinh có thể tự nhìn vào bản nhạc để đánh các bài dễ dàng nhờ các kiến thức cơ bản đã được học