Nhờ tìm giúp đăng ký xe ô tô 29D-050.39 (29D-05039)

RƠI GIẤY TỜ

Tôi là phụ huynh của học viên đang học tại Trung tâm Nghệ thuật Adam. Địa chỉ tại cơ sở 151 Hào Nam. Ngày 15/9/2016, tôi có đánh rơi 1 giấy đăng ký xe ô tô số 29D-050.39 như hình dưới đây tại Trung tâm. (Tôi xin phép làm mờ một số thông tin để xác thực).

Rất mong ai nhặt được hoặc có thông tin xin liên hệ với tôi qua số điện thoại: 01298 669 669 (Anh Nam). Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.

29d-05039-29d-050-39