Đặng Hồng Nhung – tiếp nối thành công với FPTU Talent Show 2016

Rate this post

Đặng Hồng Nhung – tiếp nối thành công với FPTU Talent Show 2016

Từ Charm Of Law 2016 tới FPTU Talent Show. Giảng viên thanh nhạc – giám đốc đào tạo trung tâm Nghệ thuật Adam Đặng Hồng Nhung. Đều đã  để lại những ấn tượng đặc biệt với vai trò giám khảo cùng với đó, trung tâm Nghệ thuật Adam rất vinh dự làm nhà tài trợ chính thức cho đêm chung kết FPTU Talent Show 2016.

Xem chi tiết tại đây:

 

Đặng Hồng Nhung – tiếp nối thành công với FPTU Talent Show 2016
Đặng Hồng Nhung – tiếp nối thành công với FPTU Talent Show 2016