Hoàng Minh Quyên – Học viên lớp Thanh nhạc

Hoàng Minh Quyên – Học viên lớp Thanh nhạc

Sau một khóa học thanh nhạc tại trung tâm nghệ thuật Adam. Minh Quyên đã rất tự tin thể hiện như một ca sĩ chuyên nghiệp.