Thần đồng âm nhạc vừa hát vừa chơi 12 nhạc cụ

Thần đồng âm nhạc vừa hát vừa chơi 12 nhạc cụ

Bạn có biết rằng tài năng không bao giờ đợt tuổi không. Jayden là một câu bé đó. Một thần đồng âm nhạc vừa hát vừa có thể chơi 12 loại nhạc cụ. Một tài năng âm nhạc đầy tài năng. Jayden còn nuôi dưỡng trong mình ước mơ có thể sáng tác nhạc nữa cơ nhé.

Cùng lắng nghe cậu bé tài năng qua phần thể hiện 12 loại nhạc cụ tại trung tâm nghệ thuật Adam nhé!