Giáo Án Bộ Môn Akkordion – Giảng Viên Nguyễn Văn Việt

Rate this post

GIÁO ÁN BỘ MÔN AKKORDION

Người soạn: Gv. Nguyễn Văn Việt

Tiết học Nội dung
Buổi 1
 • Giới thiệu về đàn akkordion
 • Cách cầm đàn, ôm đàn đúng tư thế, cách hoạt động của đàn
 • Chơi thử một vài tác phẩm, giới thiệu về các nhạc sĩ đã soạn nhạc cho akkordion
Buổi 2
 • Giới thiệu về lý thuyết âm nhạc, các ký hiệu, trường độ, độ cao, cường độ….
 • Nốt đen, nốt trắng, nốt tròn
 • Khóa sol, giới thiệu 7 nốt nhạc
 • Bài tập đơn giản: luyện tay phải
Buổi 3
 • Kiểm tra bài tập
 • Bài tập mới, ôn lại lý thuyết đã học
Buổi 4
 • Nhịp 4:4 (định nghĩa)
 • Dấu nặng đen, lặng trắng, lặng tròn
 • Tập bài mới
Buổi 5
 • Nhịp 2:4, 3:4
 • Tập bài mới
Buổi 6
 • Khóa Fa, giới thiệu về hệ thống sắp xếp khóa Fa (Cách sắp xếp hợp âm phần bass)
 • Bài luyện cho khóa Fa
Buổi 7
 • Ôn lại bài tập khóa Fa, Khóa sol
 • Tập bài mới khóa Fa
Buổi 8
 • Chơi cả 2 tay, ghép 2 tay cùng 1 lúc
 • Hướng dẫn, chia sẻ cách luyện tập đàn akkordion hiệu quả nhất
Buổi 9
 • Ôn bài cũ, tập bài mới
Buổi 10
 • Giới thiệu nốt đơn, dấu lặng đơn
 • Tập bài mới
Buổi 11
 • Giới thiệu dấu luyến, dấu nối, ký hiệu to nhỏ
Buổi 12
 • Ôn lại kiến thức đã học, chọn 1 bài đã học quay video