Những điều nên biết về bảo hộ lao động

Những điều nên biết về bảo hộ lao động
Đánh giá bài viết!

Khái niệm bảo hộ lao động chắc hẳn vẫn còn lạ lẫm đối với nhiều người trong cuộc sống hiện nay khi mà xã hội ngày càng phát triển và các quy chuẩn cũng như chế độ cho người lao động càng được quan tâm. Bảo hộ lao động là c ần ph ải bảo đảm, an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc dựa trên cách xác định tr ách nh iệm, quyền và quan t âm lẫn nhau về bảo hộ lao động giữa người thuê lao động, người lao động và người được người lao động ủy quyền làm đại diện.

Những định nghĩa phổ biến trong ngành bảo hộ lao động

+ Bảo hộ lao động: đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của người lao động tại nơi làm việc;

+ Những cách bảo vệ lao động: các biện pháp phòng ngừa pháp lý, kinh tế, xã hội, kỹ thuật và tổ chức nhằm mục đích thiết lập môi trường làm việc an toàn và vô hại cũng như phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

+ Môi trường làm việc: nơi làm việc với các yếu tố vật lý, hóa học, tâm lý, sinh học, sinh lý và các yếu tố khác mà nhân viên là đối tượng khi thực hiện công việc của mình;

+ Những biến cố bất ngờ: biến cố do môi trường làm việc liên quan đến tải trọng tâm lý hoặc vật chất tăng lên hoặc những rủi ro tăng lên khi mà an toàn và sức khỏe của người lao động không thể ngăn chặn hoặc giảm thiểu đến mức cho phép bằng các biện pháp bảo hộ lao động khác.

Nguyên tắc chung về bảo hộ lao động

Người sử dụng lao động có những phương pháp bảo hộ lao động theo các nguyên tắc chung về bảo hộ lao động sau đây:

+ Thiết lập một môi trường làm việc theo cách để tránh rủi ro trong môi trường làm việc hoặc để giảm tác động của rủi ro môi trường làm việc không thể tránh khỏi;

+ Hạn chế tối đa rủi ro môi trường làm việc ngay từ đầu

+ Điều chỉnh công việc cho cá nhân, chủ yếu liên quan đến việc lựa chọn thiết kế nơi làm việc, thiết bị làm việc, cũng như phương pháp làm việc và sản xuất. Đặc biệt chú ý giảm bớt công việc đơn điệu và làm việc với tốc độ làm việc được xác định trước và giảm tác động tiêu cực của nó đối với sức khỏe;

+ Tính đến tiến bộ kỹ thuật, vệ sinh và y tế;

+ Thay thế nguy hiểm bằng an toàn hoặc ít nguy hiểm hơn;

+ Thiết lập một hệ thống biện pháp bảo vệ lao động phối hợp và toàn diện;

+ Đánh giá cao các biện pháp bảo hộ lao động tập thể so với các biện pháp bảo hộ lao động cá nhân;

+ Không cho những tác nhân gây hại của các rủi ro môi trường làm việc đến sự an toàn và sức khỏe của nhân viên theo quy định của các quy định về bảo vệ đặc biệt đã được xác định;

+ Hành động theo đúng chỉ thị và đào tạo nhân viên trong lĩnh vực bảo hộ lao động;

+ Phối hợp trong lĩnh vực bảo hộ lao động với nhân viên và đại diện đáng tin cậy.

Một người tự làm chủ có nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe và an toàn của họ tại nơi làm việc, cũng như sự an toàn và sức khỏe của những người bị ảnh hưởng hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi công việc của họ.

Họ tên học viên/Student's name *

Ngày sinh/Date of birth

Số điện thoại

Email

Bộ môn đăng ký học/Musical subject *

Hình thức lớp/Type of class *

Địa điểm


Call Now ButtonBấm gọi giảng viên