Giáo Án Bộ Môn Violin – Giảng Viên Hồ Thảo Nguyên

5/5 - (1 bình chọn)

Giáo trình bộ môn đàn Violin tại Trung Tâm Nghệ Thuật Adam

Giáo trình gồm 12 buổi

 

Số tiết

Nội dung học

Buổi 1

-Làm quen với học sinh ( biết được mong muốn học tập của học sinh sau khi học xong khóa học)

-Kiểm tra về sự hiểu biết của học sinh về nhạc

-Giới thiệu sơ qua về quá trình học trong 12 buổi

-Giới thiệu về các bộ phận của đàn violin

-Dạy học sinh về nhạc lí cơ bản

Buổi 2

-Kiểm tra học sinh về nhạc lí cơ bản của buổi trước

-Hướng dẫn học sinh đọc 1 bản nhạc cơ bản

-Dạy học sinh cách cầm đàn và đánh dây buông

Buổi 3

-Kiểm tra bài cũ của học sinh bằng cách đọc 1 bản nhạc cơ bản

-Kiểm tra việc tập dây buông ở nhà và chỉnh lỗi cầm đàn

-Cho học sinh tập dây buông kết hợp với đập nhịp

Buổi 4

-Kiểm tra bài cũ tập dây buông kết hợp đập nhịp

-Tiếp tục chỉnh sửa các lỗi về cách cầm đàn và nhịp của học sinh

-Giới thiệu cho học sinh về các kiểu tập dây buông và bắt đầu thực hành

Buổi 5

-Kiểm tra bài cũ đã học từ buổi trước

-Cho học sinh áp dụng vào đánh dây buông theo bài trong sách của trung tâm

-Giao bài trong sách cho học sinh

Buổi 6

-Kiểm tra bài cũ

-dạy học sinh tập bấm từng ngón một theo gam và tập nghe cao độ

Buổi 7

-Kiểm tra việc tập bấm ngón của học sinh

-Sửa các lỗi sai cho học sinh và tiếp tục tập các nốt

Buổi 8

-Tập đánh gam dài acrce có đập nhịp

-Tập đánh gam ngắn acrce đập nhịp

Buổi 9

-Kiểm tra bài cũ

-Cho học sinh đọc bản nhạc cơ bản có giai điệu ( Bài ABC)

-Cho học sinh đánh bài ABC (Tập đánh đúng cao độ trước rồi đến trường độ)

Buổi 10

-Kiểm tra bài ABC và sửa lỗi sai của học sinh

-Cho học sinh đánh nhuần nhuyễn bài ABC

-Giao cho học sinh 1 bản nhạc mới (bài chúc mừng sinh nhật) để về tập trước

Buổi 11

-Kiểm tra việc tập bài mới của học sinh

-Dạy và sửa cách đánh bài mới(chúc mừng sinh nhật)

Buổi 12

-Tập cho học sinh đánh nhuần nhuyễn bài mới

-Từ đó áp dụng để tập cách bài sau(học sinh có thể tự nhìn vào bản nhạc để đánh )

*Tổng kết lại 12 buổi học; học sinh có thể tự nhìn vào bản nhạc để đánh các bài dễ dàng nhờ các kiến thức cơ bản đã được học.